Nieuwe authentieke pvc voordeur

Deuren zijn het visitekaartje van je woning

Ont­dek er alles over!

Mijn deuren schoon­mak­en, hoe doe ik dat?

Wan­neer je apetrots bent op je eigen stek­je — en je hier graag mee uit­pakt bij je fam­i­lie en vrien­den, is het belan­grijk dat alles piek­fi­jn in orde is. Wan­neer je bezoek ont­vangt, is de kans dan ook groot dat je aan het poet­sen gaat: je wil tenslotte een prop­er huis lat­en zien waarin iedereen zich op zijn gemak voelt. 


Maar vergeet je ook niet te denken aan het poet­sen van je ramen en deuren? Deze zijn tenslotte het vis­itekaart­je van je won­ing — en zijn de eerste én laat­ste zak­en die je bezoek­ers zien. Wij geven je daarom van­daag wat tips mee om jouw deuren in een han­dom­draai weer spic en span te krijgen.

Gev­erfde, mat­te, gelak­te of vergeelde deuren schoonmaken

Het belan­grijk­ste om te onthouden bij het schoon­mak­en van je deuren: behan­del ze met liefde. En daarmee bedoe­len we: ga geen agressieve schoon­maak­mid­de­len gebruiken. Deze dur­ven namelijk nogal sporen achter te lat­en, en zek­er bij geschilderde deuren loop je het risi­co dat ze delen van de verf afbi­jten.

Er wordt weleens aanger­aden om chloor of ver­dunde ammo­ni­ak te gebruiken op vervuilde deuren, maar wij raden dit absolu­ut af: dit is niet enkel schadelijk voor je verf of lak — maar kan ook het hout van je deuren duchtig beschadi­gen. Dit geldt ook voor schu­ur­spon­sjes, trouwens.

Veel liefde en zachte producten

Eigen­lijk wil je deur het­zelfde behan­deld wor­den als jij dat wil: met een zacht doek­je of washand­je — en vrien­delijke, geen schadelijke zeep. Poets je deuren daarom alti­jd met een zachte, vochtige zeemv­el en lauwwarm water.

Eventueel kan je er nog een scheut­je allesreiniger bij doen: dit is in de meeste gevallen ruim vol­doende om vlekken te ver­wi­jderen. En, ohja! Vergeet zek­er ook niet de bovenkant van je deur te poet­sen: daar verza­melt zich dik­wi­jls het meeste vuil.

Ook je deurklinken ver­di­enen een regel­matige poetsbeurt

Met de komst van coro­na kwam er meteen ook een grotere nood aan meer hygiëne in huis. En aangezien we onze deurklinken tien­tallen keren per dag aan­rak­en, is het belan­grijk om deze goed te poetsen. 

De meeste deurklinken wor­den afgew­erkt met RVS, mess­ing of een andere coat­ing - en net zoals je deur zelf, rea­geren deze niet goed op agressieve schoon­maak­mid­de­len en schuursponsjes. 

Desin­fec­tie was nog nooit zo belangrijk

Ide­aliter gebruik je dus ook hier een vochtige doek met een sop­je van allesreiniger of groene zeep. Wil je zek­er zijn dat het coro­n­avirus zo min mogelijk kans kri­jgt om te bli­jven hangen? Dan kan je ook spec­i­fiek desin­fec­tiemid­del of alco­hol gebruiken — indi­en je éérst even op een klein stuk­je van de klink test of het mate­ri­aal in kwest­ie hier goed op reageert.

PVC deuren: een droom om te poetsen

Elke deur heeft nood aan onder­houd, da’s niet meer dan nor­maal. Maar wil je voor zo weinig mogelijk moeite gaan? Dan zijn die PVC, of kun­st­stof, deuren écht iets voor jou. 

Dat PVC is namelijk goed bestand tegen alle ele­menten van buiten, wat ervoor zorgt dat vuil zich moeil­ijk kan hecht­en. Jouw PVC deuren vra­gen dus slechts af en toe een korte poet­s­beurt met een lauwe, vochtige doek. Handig! 

Meer infor­matie over de Bruynseels-Vocht­en deuren?

Dat kan! Het enige wat jij hoeft te doen, is even con­tact met ons opne­men. En dan bek­ijken wij wan­neer we een afspraak met jou kun­nen inplan­nen. Tot snel?


Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's Tips

Hoe hou jij je veranda aangenaam koel in de zomer?

Wan­neer we iets geleerd hebben van de zomer van 2020 (en de hit­te­gol­ven die daar­bij kwa­men kijken), is het wel het belang van de nodi­ge verkoel­ing in huis. En, voor diege­nen die vorig jaar al een veran­da had­den, het belang van e…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Menu