Bruvo_experts_klantenservice

We voorzien heel de provincie Antwerpen van ramen en deuren.

Bru­vo kijkt naar de toekomst

In 1983 startte Bruynseels-Vocht­en in de garage van hun oud­ers, maar van­daag bestaat Bru­vo uit een ate­lier en show­room van bij­na 12.500m². Een mooie evo­lu­tie waar zoon David Vocht­en erg trots op is. Hij geeft van­daag richt­ing aan de ves­tig­ing in Kalmthout.

(H)erkenning

We voorzien heel de provin­cie Antwer­pen van ramen en deuren met ons kwaliteitsmerk”, zegt David. Rusthuizen, zieken­huizen, gevan­genis­sen, bib­lio­theken, scholen, woon­com­plex­en of apparte­menten. Het is fan­tastisch om over­al herk­end en erk­end te worden.”

Klaar voor de toekomst

Bruynseels-Vocht­en maakt zich klaar voor de toekomst. Als onderne­mer kun je niet bli­jven stil­staan, je moet voort­durend innov­eren om te kun­nen groeien.” Hoe Bru­vo dat wil aan­pakken? Onder andere door de pro­duc­tie beter te stroom­li­j­nen. Zo kun­nen we sneller inspe­len op de vraag van de markt en onze klanten. En die vraag is van­daag erg groot, dat maakt het net zo’n grote uitdag­ing. Daarom zor­gen we voor inno­vatieve, eigen­ti­jdse pro­ducten die vol­doen aan de hoog­ste kwaliteit­snor­men. Alleen zo bli­jven we de con­cur­ren­tie een stap­je voor.”

Less is more

Die inno­vaties zien we van­daag terug in het design van de ramen, deuren en hun profie­len. We zien enkele duidelijke trends, waarop we willen inspe­len. Het oog wil namelijk ook wat. Een design is van­daag daarom niet alleen maar func­tion­eel, maar moet er ook goed uitzien. Een trend die zich ook vol­gend jaar zal voortzetten is dat de opper­vlak­te van ramen alleen maar grot­er wordt, en die van de profie­len alleen maar klein­er. Min­i­mal­is­tisch dus, zon­der daar­bij in te lev­eren op kwaliteit!” Hi-Fin­i­ty, dat zijn strakke raam­profie­len in alu­mini­um met een heden­daagse look. Dat is de toekomst vol­gens David.

Bin­nen, en toch buiten

Maar ook veranda’s zijn van­daag erg in trek.” David legt uit dat mensen meer en meer op zoek gaan naar com­fort in hun won­ing. Veranda’s zijn van­daag een ver­lengstuk van de woonkamer, en een weer­spiegeling van hun per­soon­lijkheid. Er zijn van­daag een hele­boel mogelijkhe­den op vlak van sti­jl en func­tion­aliteit. Voor elk wat wils dus.” maar veranda’s zijn daar­naast ook een naad­loze over­gang naar ter­ras en tuin. Buiten wonen was van­daag nog nooit zo gezel­lig en com­fort­a­bel. Een echt ter­ras­jes­gevoel’ in de huiskamer.”

De klant als motor voor innovaties

Om kwaliteit te bli­jven garan­deren, gaat Bru­vo van­daag de dialoog aan met de klant. We vin­den het belan­grijk dat de klant ons zijn feed­back en opmerkin­gen bezorgt, op welke manier dan ook. Alleen zo zor­gen we voor een kwaliteitsvol prod­uct dat de verwachtin­gen overstijgt!”

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu