Veranda met schuifraam en zonwering

Zon­wer­ing

We zijn alle­maal fan van de zomer. Dat zon­net­je dat meer en meer begint te (ver)schijnen, ter­ras­jes die aan­lokke­lijk kni­pogen, zwoele zomer­avon­den, … Maar wat als de tem­per­a­turen toch iet­sje teveel begin­nen oplopen naar jouw smaak? De kans is groot dat je dan even naar bin­nen wil vlucht­en om welkome verkoel­ing op te zoeken. Ten­min­ste… als je won­ing onder­tussen geen snikhete sauna gewor­den is. Gelukkig kan je dit op relatief een­voudi­ge wijze oplossen. Het tover­wo­ord voor deze sit­u­atie? Zonwering.

Zon­wer­ing screens: een ele­gante oplossing

Zon­wer­ing screens zijn sti­jlvolle oplossin­gen om jouw won­ing te bescher­men tegen over­matige zonnes­tralen. Deze sub­tiele vorm van zon­wer­ing is de ide­ale uitkomst voor iedereen die het snel te warm heeft, maar niet houdt van opval­lende instal­laties. Wij licht­en de voorde­len toe!

De voorde­len

  • Je kan het screen aan de bin­nen- of buitenkant van je raam installeren en je kan ook kiezen tussen een ver­ti­cale of een hor­i­zon­tale vorm.
  • Heb jij redelijk kleine ramen — of net grote, open glas­par­ti­jen? Alle­maal geen prob­leem: onze zon­wer­ing screens komen in alle mat­en en vormen.
  • Boven­di­en bepaal jij mee de kleur van het screen en het type afw­erk­ing, zodat deze zon­wer­ing naad­loos in de huidi­ge sti­jl van de won­ing past.
  • Ook in de win­ter hebben deze hand­i­ge hebbe­dinget­jes hun nut. Denk maar aan de toegevoegde vorm van pri­va­cy die deze screens met zich mee­bren­gen: ze houden niet enkel zonnes­tralen buiten, maar ook nieuws­gierige blikken van buren en/​of voor­bi­j­gangers. Handig!

Zon­neluifel: jij kiest tussen schaduw of zon

De zomer is een fan­tastis­che oppor­tu­niteit om zoveel mogelijk buiten te zit­ten om wat vit­a­mine D op te doen. Maar schi­j­nen die zonnes­tralen toch net iets te fel naar jouw per­soon­lijke voorkeur? Snap­pen we: op het heetst van de dag kan zo’n hitte zelfs de groot­ste zon­nek­lop­per teveel wor­den. Gelukkig hoeft dit geen reden zijn om naar bin­nen te vlucht­en! Ten­min­ste… niet als je kiest voor een zon­neluifel van Bruynseels-Vochten.

Deze hand­i­ge vorm van zon­wer­ing is dé per­fecte optie voor diege­nen onder ons die wel van wat afwis­sel­ing houden. Wis­sel jij graag af tussen zon en schaduw — maar veran­der je niet graag de hele dag door van locatie? Dan is die zon­neluifel dé ide­ale keuze voor jou.

Menu