Meuris open schuifraam

Schuifra­men

Schuifra­men zijn bij­na niet meer weg te denken uit een mod­erne manier van wonen. Maar waarom zijn deze top­pers zo pop­u­lair, waarom zijn ze een goede invester­ing en welke spec­i­fieke voorde­len bren­gen ze met zich mee? Wij vertellen er alles over.

De voorde­len

Schuifra­men zijn ontzettend prak­tisch — en het is ook daarom dat ze zo immens pop­u­lair zijn. De reden hier­voor? Die ligt bij twee eigen­schap­pen in het bijzonder.

  • Schuifra­men bren­gen heel wat meer ruimte in huis. Dit type raam neemt immers bij­zon­der weinig plaats in beslag (zow­el qua instal­latie als qua gebruik), waar­door het een slimme keuze is om in een iets kleinere won­ing te integreren.
  • Schuifra­men voorzien een vloeiende over­gang tussen bin­nen en buiten — iets waar elke buiten­mens ongetwi­jfeld gelukkig van zal wor­den. Een schuifraam zorgt voor een min­i­male grens’ tussen intern en extern, waar­door je alti­jd dicht­bij het buiten­leven zal zit­ten. Een extra voordeel is boven­di­en ook de mooie licht­in­val; met een schuifraam ver­lies je een min­i­mum aan licht in huis.

De ver­schil­lende soorten schuiframen

Net zoals bij onze gewone’ ramen, kan je ook bij je schuifra­men kiezen tussen een aan­tal opties. Wij som­men al graag een aan­tal types op, maar aarzel niet om ons te con­tac­teren voor meer infor­matie en/​of andere ideeën die je in je hoofd hebt!

  • Het hef­schuifraam is per­fect voor grote en iets zwaardere raam­par­ti­jen. Bij dit type raam til je de vleugel op vooraleer het geheel open te schuiven.
  • Heb je een iets beperk­ter raamop­per­vlak? Dan raden we een kiep­schuifraam aan. Dit schuifraam kan je boven­di­en op een kier zetten, om zo te geni­eten van een con­stante cir­cu­latie van frisse lucht in huis.
  • Voor diege­nen die het graag iets strakker en mod­ern­er hebben, raden we het hippe vouwschuifraam aan: dit type raam bestaat uit ver­schil­lende delen die je samen kan vouwen. Zéér trendy.
Menu