Rolluiken

Rol­luiken

Lat­en we maar meteen met de deur in huis vallen. Rol­luiken zijn eigen­lijk alti­jd een goed idee, als je het aan ons vraagt. Deze top­pers bren­gen tenslotte bij­zon­der veel voorde­len met zich mee, zow­el qua leef­com­fort als qua vei­ligheid. En geef toe… wie wil er nu niet com­fort­a­bel­er én veiliger lev­en? Wij vertellen je wat meer over al het moois dat die rol­luiken van Bruynseels-Vocht­en met zich mee­bren­gen. Hier gaan we!

De voorde­len

  • Bespaar geld: met rol­luiken haal je dubbele iso­latie in huis. Zo houden ze in de zomer warmte buiten — en in de win­ter warmte binnen.
  • Je geni­et jaar­rond van per­fecte tem­per­a­turen én voelt dit ook op je energiefac­tu­ur: je hoeft tenslotte min­der te ver­war­men of te koe­len. Niet alleen beter voor je porte­feuille, maar ook voor het milieu. Dé per­fecte com­bi­natie, dus!
  • Rol­luiken dienen boven­di­en ook per­fect om meer pri­va­cy in huis te bekomen. Gewoon even naar bene­den halen — en voilà: een heer­lijk afges­loten woonkamer zon­der nieuws­gierige blikken.
  • Daar­naast hebben rol­luiken ook een gelu­id­dem­pende werk­ing: ideaal voor wan­neer je op een drukke baan of naast een rumo­erig café woont. Lawaai van buiten? Vergeet het: met rol­luiken kan jij zek­er zijn van een stek­je waar je volledig tot rust kan komen

De ver­schil­lende soorten rolluiken

Bij ons kan je terecht voor volledig geper­son­aliseerde rol­luiken. Jij stelt het ein­dresul­taat volledig zelf samen, zodat alles in lijn valt met de sti­jl van de hele won­ing. PVC of alu­mini­um? Een spec­i­fiek kleurt­je? Een typ­is­che vor­mgev­ing? Alle­maal goed. Kies bijvoor­beeld voor één van deze drie opties.

  • De tra­di­tionele rol­luik plaat­sen we bove­naan de raam — en het geheel zit dan ver­vat achter het buiten­metsel­w­erk van je woon­st. Aan de bin­nenkant werken we het geheel net­jes af met een rolluikkast.
  • Je kan ook kiezen voor een opbouwrol­luik. Dit type is ideaal voor wan­neer er niet genoeg ruimte is achter de bin­nen­z­i­jde van de buiten­muur. We mon­teren de rol­luik op het raam, zodat de twee een mooi geheel vormen.
  • Wan­neer je absolu­ut niets van je raamhoogte wil ver­liezen, is een voorzetrol­luik de per­fecte optie. We beves­ti­gen de rol­luik­bak zicht­baar aan de buiten­z­i­jde van je gev­el, maar langs bin­nen moet er niets gebeuren.

Boven­di­en kan je zelf kiezen met wat voor bedi­en­ingssys­teem je werkt. Zo kan je voor hand­matige bedi­en­ing met hand of lint kiezen, maar ook voor een elek­trische schake­laar of een afs­tands­be­di­en­ing. In t kort komt het dus hierop neer: jij kiest, wij installeren. Hand­ig, nietwaar?

Menu