Open veranda met lichtinval

Renovatie | Veranda | Schuifraam | Dubbele beglazing | Modern | Design

Vraag onze experts om advies!

Weggew­erk­te profie­len in mod­erne veranda

Bij dit ver­bouw­pro­ject hebben we een min­i­maal aan­tal profie­len gebruikt om een max­i­male vis­i­biliteit te creëren. Hoe dat kan? Wel, we werk­ten de profie­len volledig weg in vlo­er en muren. We gebruik­ten hier­voor het Hi-fin­i­ty schuif­sys­teem. Het slanke en ele­gante design zorgt voor een mod­erne uit­stral­ing.

Uit­stek­ende prestaties

Deze veran­da met Hi-Fin­i­ty sys­teem com­bi­neert een uit­stek­ende iso­latiegraad met een min­i­mal­is­tis­che look. Een mooi voor­beeld dus van heden­daagse archi­tec­tu­ur waar­bij energiezuinigheid een belan­grijke rol speelt. Deze bewon­ers kozen voor een dubbele beglaz­ing. Maar ook drievoudi­ge beglaz­ing is een optie.

Dit schuifraam is sterk. Echt sterk. Het kan zelfs glas­gewicht­en dra­gen van zo’n 1200 ton. Da’s niet niets. Wil je het jezelf écht gemakke­lijk mak­en? Kies dan voor een gemo­toriseerd schuif­sys­teem. Een duwt­je op de knop en het raam zal vanzelf ope­nen. Makke­lijk, makke­lijk­er, makkelijkst!

Eén met je tuin

En de voorde­len bli­jven maar komen. Uit iedere… hoek! Want onze schuifra­men bestaan ook als hoeko­ploss­ing. Het voordeel? Je kan nog meer geni­eten van je tuin omdat er geen enkel profiel in de weg staat om je zicht of door­gang te belem­meren. Ideaal, niet?

Laat ons u helpen

Welke serre u ook wil: bij Bruynseels-Vocht­en staan we klaar om u te helpen. Samen kiezen we de beste oploss­ing voor uw won­ing. Het enige wat u nog moet doen, is geni­eten van uw huis, uw tuin en die knappe serre, natuurlijk!

Menu