Landelijke veranda

Renovatie | Veranda | Aluminium | Lichtstraat | Schuifraam | Landelijk

Meer weten?

Lan­delijke veran­da met geïn­te­greerde lichtstraat

De bewon­ers van deze won­ing kozen eerder al voor een tra­di­tionele Ned­er­landse hoevesti­jl. Deze wilden ze graag doortrekken in hun gloed­nieuwe veran­da: we kozen dan ook voor een exem­plaar met lan­delijke allures…

Een knap dak en een gede­tailleerde afwerking

Het dak van de veran­da is een plat geï­soleerd dak met geïn­te­greerde licht­straat. De dakrand is een alu­mini­um sier­bo­ord met dubbele over­steek en een Vic­to­ri­aanse ver­hoging (type Clas­sic). Boven het schuifraam en de vaste ramen zijn er kiepra­men met opper­lucht­sluit­ing en een lager geplaat­ste hen­delbe­di­en­ing voor verse lucht.

Verder zorgde Bruynseels-Vocht­en onder meer voor de nodi­ge aansluitin­gen, de afw­erk­ing in gip­skar­ton en de strakke ver­licht­ing bin­nen en buiten.

Menu