Detail veranda

Integratie | Veranda | Zonnewering | Klassiek | Dennengroen

Klassieke veran­da met groene zonnewering

Bru­vo werk­te de veran­da in de bestaande pan­nen­con­struc­tie in. Zo com­bi­neer­den we klassieke archi­tec­tu­ur met mod­erne tech­nieken. De zon­new­er­ing staat op het plat­te dak. Gebruik­te kleur: den­nen­groen (6009).

Menu