20 Smeulders Patrizanenstr 79 Kap 36

Een veranda als uitbreiding op je zithoek

Dit project is hét per­fecte voor­beeld van een veran­da die dient als een natu­urlijke uit­brei­d­ing op je bestaande zithoek. 

Door de plaats­ing en het ontwerp van deze veran­da slim aan te pakken, geni­eten deze hui­seige­naars nu van meer zitru­imte én heel wat meer natu­urlijk licht in huis. Ont­dek het volledi­ge project! Meer licht vraagt om vol­doende zonwering

Deze veran­da met twee ver­schil­lende ingan­gen werd geplaatst om meer natu­urlijke licht­in­val in huis te bekomen. Dit frist de volledi­ge won­ing op én is ook nog eens goed voor de gezond­heid van de bewon­ers.

Maar meer natu­urlijke licht­in­val? Dat betekent ook een sneller opwar­men van je won­ing wan­neer het warm is buiten. Gelukkig dacht­en we hier­bij na — en plaat­sen we ron­dom­rond de nodi­ge zon­wer­ing. Zo bli­jft de veran­da (en het huis) aan­ge­naam koel — ook wan­neer het buiten ste­vig zomert!

Extra leefruimte

De eige­naars van deze won­ing wis­ten meteen waar deze veran­da voor zou gaan dienen: extra leefruimte om met vrien­den en fam­i­lie van te geni­eten.

Op deze manier werd deze won­ing geüp­grad­ed met nieuwe plekken om tot rust te komen, gezel­lig te tafe­len, een boek te lezen en vooral: onver­getelijke herin­ner­in­gen te creëren.

Een grote licht­straat voor natu­urlijke lichtinval

Wan­neer je van plan bent om een veran­da te lat­en plaat­sen, ben je ook klaar voor meer natu­urlijk licht in huis. En de beste manier om dit te bekomen? Da’s door het plaat­sen van een licht­straat.

Dat is ook exact wat we deden bij dit exem­plaar: via de licht­straat geni­eten de bewon­ers voor­taan van veel natu­urlijk licht dat zich doortrekt door de volledi­ge won­ing.

Klaar voor jouw eigen veranda?

Da zal wel zijn, da! Aarzel in in ieder geval niet om ons te con­tac­teren. Wij luis­teren graag naar jouw wensen en ideeën — en mak­en ver­vol­gens een gratis en geheel vri­jbli­jvende offerte op maat aan. Tot snel?

Menu