1802 B GERENE WUB 01

Een unieke woning vraagt om een unieke veranda

De eige­naars van deze hyper­mod­erne won­ing omringd door natu­ur, kwa­men naar ons met de vraag voor een nieuwe veran­da. Hier­mee wilden ze hun won­ing nog meer open­trekken — en nog meer kun­nen geni­eten van al het groen dat hen omringt. 

Belan­grijk bij dit project: de veran­da moest per­fect geïn­te­greerd wor­den in de woon­st, zodat het niet zou opvallen dat deze er pas lat­er werd bijge­plaatst. Ont­dek het resultaat! 


Hoge ramen, smalle profie­len, hand­i­ge schuifdeuren

De veran­da die de eige­naars voor ogen had­den, moest per­fect aansluiten op de vorm en vibe van de won­ing zelf. Sterk­er nog: de veran­da moest toegevoegde waarde lev­eren op gebied van design én ruimte.

Geen prob­leem! We gin­gen langs, we namen de won­ing in ons op en gin­gen ver­vol­gens aan de slag. Het doel: een veran­da creëren die het modieuze karak­ter van dit huis alleen maar zou ver­sterken.

Com­fort én design 

We kozen voor eerder smalle profie­len die zo min mogelijk opvallen, hoge ramen die de lengte van de ruimte zouden ver­sterken en hand­i­ge, een­voudi­ge schuifdeuren om de over­stap tussen bin­nen en buiten zo vlot mogelijk te lat­en ver­lopen. Com­fort én design gaan hand in hand bij dit project

Een inter­es­sant lijnenspel

Zoals je kan zien, haalt de won­ing veel van zijn eigen­heid uit het boeiende lij­nen­spel waarmee gew­erkt wordt. Geen klassieke huisjes’vorm, wél een schuin dak dat de gehele vorm van de won­ing dom­i­neert. De veran­da moest hier volledig op aansluiten, om zoveel mogelijk een geheel te vormen. 

Dat is exact wat we deden — maar niet zon­der er toch nog wat extra pit’ in te steken. Door de lij­nen van de profie­len met elka­ar te lat­en inter­ageren op een niet-alledaagse manier, bracht­en we beweg­ing en zelfs een beet­je speelsheid in het eindresultaat. 

Jouw eigen veranda?

Ben jij zelf ook op zoek naar een betrouw­baar part­ner die je kan helpen met een unieke veran­da die com­pleet op maat van jouw won­ing wordt ont­wor­pen? Aarzel niet langer dan nodig en laat ons iets weten! 

Tot snel?
Menu