Klassieke arduin veranda

Integratie | Veranda | Pergola | Arduin | Crepi | Lichtstraat | Klassiek

Vraag onze experts om advies.

Veran­da afgew­erkt met crepi en arduin

De ste­un­muur en muur van deze veran­da wer­den respec­tievelijk met arduin en crepi afgewerkt.

Door weer en wind

Naast de veran­da is er een kleine per­go­la boven de ach­ter­deur zodat de bewon­ers bescher­md zijn tegen weersin­vloe­den en da’s wel zo aan­ge­naam wan­neer ze bijvoor­beeld in de gietende regen nog even naar hun huissleu­tel moeten zoeken.

Menu