Renovatie slanke profielen

Renovatie | PVC | Ramen | Sierprofielen | Isolatie | Klassiek

Toe aan een eigen renovatie?

Slanke profie­len voor een rustieke uitstraling

De bewon­ers van deze won­ing con­tacteer­den ons betr­e­f­fende de ren­o­vatie van hun won­ing. Ze waren niet alleen op zoek naar esthetis­che ver­be­ter­ing, maar ook naar ramen en deuren met beter isol­erende eigen­schap­pen. Gelukkig zat­en ze aan het juiste adres! 

Een karak­ter­istieke uitstraling

Door de juiste types profie­len te kiezen, trans­formeer­den we de rij­won­ing tot een huis­je met een karak­ter­volle en rustieke uit­stral­ing. Pre­cies dat waar­naar de eige­naars op zoek waren!

Menu