Moderne veranda met lichtinval

Integratie | Glazen veranda | Grote ramen | Modern | Restaurant

Ook aan het nadenken over uitbreiding?

De glazen veran­da gaat volledig op in het restaurant.

In Wilrijk vin­den we restau­rant Gouden Leg­ende, gele­gen in een riant hoek­pand. De eige­naars waren op zoek naar een manier om hun bin­nenop­per­vlak­te te ver­groten. Ze kozen voor een glazen veran­da — en haalden zo de oppor­tu­niteit in huis om meer cou­verts te kun­nen bedienen. 

Per­fecte integratie 

Het was belan­grijk dat de veran­da op natu­urlijke wijze aansloot bij het bestaande gebouw, zodat de bezoek­ers zich zow­el bin­nen als (half)buiten op hun gemak kon­den voe­len. We kozen dan ook voor neu­trale kleuren en grote ramen, om de grens tussen nieuw en oud zo onzicht­baar mogelijk te maken.

Menu