Detail vliegenraam

Renovatie | Aluminium | Ramen | Veranda | Sectionaalpoort | Lichtstraat

Totaal­ren­o­vatie in aluminium

Bru­vo vernieuwde de gev­el met gri­js­bru­ine alu­mini­um ramen (RAL 8019). We bouw­den ook een alu­mini­um sec­tion­aalpoort en een veran­da met plat dak en een lichtstraat.

Menu