Pvc Ramen Beige Groen

Renovatie | PVC | Ramen | Isolatie | Kleuraccenten | Klassiek

Dat kan. Con­tacteer ons voor advies! 

PVC ramen in een fris kleurtje?

De eige­naars van deze won­ing wilden niet alleen een vernieuwing van hun ramen en ver­be­ter­de iso­latie, maar ze waren ook op zoek naar een part­ner die op kwal­i­tatieve en duurzame wijze voor meer kleur kon zorgen.


Kon­den we! Tij­dens de ren­o­vatie van deze won­ing voorza­gen we dan ook ver­schil­lende kleu­rac­cen­ten op de ramen, om zo die extra frisse toets te bekomen.

Het resul­taat: een frisse won­ing met een knus karakter

De com­bi­natie van dat groen met dat crème zorgt tenslotte voor een gezel­lige uit­stral­ing: in dit huis wil je gewoon op bezoek gaan! 

Wij zijn alvast trots op het resul­taat — en bewi­jzen hier­mee dat mooi én func­tion­eel per­fect samengaat.

Menu