Klassieke pergola naast zwembad

Integratie | Veranda | Pergola | Glazen dak | Lichtstraat | Klassiek

Ook op zoek? Vraag onze experts om advies.

Ont­dek deze grote veran­da met aan­gren­zende pergola

Deze klant had nood aan een ruimer zicht op zijn tuin met zwem­bad. En terecht! Daarom klopte hij bij ons aan. Hij koos voor een grote veran­da. En dat was niet alles! Aan­gren­zend aan deze veran­da vind je tenslotte ook een aan­gren­zende per­go­la met glazen dak terug. Om het geheel af te werken, zorgden we voor een naad­loze over­loop tussen de twee. 

Licht, lichter, lichtst

Bin­nen is de woonkamer grot­er én lichter gewor­den, waar­door het nu zow­el bin­nen als buiten veel aan­ge­namer ver­to­even is. 

Bin­nen werd de open­ing voor de licht­straat afgew­erkt met een fijne licht­streep’.

Op deze manier verklein­den we de grens tussen bin­nen en buiten — en geni­et bewon­er én bezoek­er van een overvloed aan natu­urlijk licht in huis.

Menu