Pergola detail

Integratie | Pergola | Schuiframen | Screens

Vraag onze experts om advies.

Elk seizoen geni­eten van je per­go­la? Dat kan!

Ook diege­nen die op zoek zijn naar een per­go­la die alle weer­som­standighe­den aankan, helpen wij met veel plezi­er verder. Zoals dit inter­es­sant project, bijvoorbeeld…

Een per­go­la voor elk seizoen

Ont­moet: onze per­go­la waar elk seizoen — en gedurende élke tem­per­atu­ur — van genoten kan wor­den. Hoe we dat deden? Wel… eerst en vooral namen we de achterz­i­jde slim onder han­den. We voorza­gen de per­go­la van hand­i­ge screens, die ges­loten kun­nen wor­den om het geheel af te sluiten indi­en nodig. 

Put­je win­ter? Sluit sim­pel­weg de screens af — en geni­et van de kans om toch buiten te kun­nen zit­ten, zon­der last te hebben van koude wind of nat­te regen. Put­je zomer? Gooi de screens open — en ver­welkom het zon­net­je in huis!

Een glazen schuifwand voor variatie

Daar­naast maak­ten we van de zijkant een glazen schuifwand, om ook hier dit effect te bekomen. Op deze manier kan deze per­go­la ingezet wor­den als volledig open geheel — of als volledig ges­loten ruimte. Wat jij wil! Hoe dan ook, kan je er zek­er van zijn… deze top­per is gemaakt om seizoen-rond zalig in te vertoeven.

Uw eigen pergola?

Top. Doen we! Aarzel niet om ons te con­tac­teren — en stel gerust al uw vra­gen. Wij beant­wo­or­den ze graag, zodat we samen tot een opti­maal resul­taat kun­nen komen. Tot snel?

Menu