Gallerij

Renovatie | Ramen | Gelaagde beglazing | Appartementsgebouw | Modern

Ramen die per­fect passen bij mod­erne architectuur

Bru­vo bracht har­monie in de twee onderde­len van dit apparte­ments­ge­bouw. Zow­el de grote ramen van het bankkan­toor onder­aan, als de kleinere ramen in de apparte­menten erboven, kre­gen gelaagde beglaz­ing mee en ramen die per­fect passen bij de mod­erne archi­tec­tu­ur van het gebouw.

Menu