Moderne nieuwbouw

Nieuwbouw | aluminium | ramen | modern | kantoor

Alu­mini­um ramen die per­fect geïn­te­greerd werden

Bruynseels-Vocht­en plaat­ste gri­jze ramen in deze mod­erne kan­toor­blok en leverde ook de alu­mini­um pan­e­len in dezelfde kleur. Zo bekomen we dezelfde struc­tu­ur in de door­lopende ver­ti­cale delen.

Menu