Klassieke veranda

Veranda | Victoriaans | Authentiek | Klassiek

De per­fecte aan­bouw voor elke sti­jl woning

De veran­da sluit aan bij de authen­tieke woningstijl

Zo veel mensen, zo veel smak­en. Een veran­da creëren die past bij de sti­jl van een won­ing, is daarom echt een kun­st. Deze won­ing kri­jgt een authen­tieke toets door de aan­bouw van een Vic­tio­r­i­aans geïn­spireerde veranda.

Een authen­tieke dakboord

Bij de real­isatie van deze unieke veran­da werd reken­ing gehouden met de kle­in­ste details. Zo hebben we bij­zon­der veel aan­dacht geschonken aan de dak­bo­ord, die de Vic­to­ri­aanse sti­jl volledig weer­spiegelt. Ver­fi­jn­ing zit immers in de details. 

Menu