Gevel renovatie

Renovatie | Aluminium | Ramen | Voordeur | Modern

Jouw eigen won­ing renoveren?

Klassiek rijhuis met mod­erne toets

Er werd ons gevraagd om deze gezel­lige won­ing een beet­je te opwaarderen. Top! We gin­gen aan de slag — en gaven dit klassieke rijhuis veel meer allure dankz­ij de alu­mini­um ramen en mod­erne voordeur. 

Klassiek én modern

Het resul­taat kon zow­el ons als de eige­naar beko­ren: de ges­laagde com­bi­natie tussen klassiek en mod­ern zorgt voor een mooi gebouw dat een ware eye­catch­er werd in de straat.

Menu