Achterkant woning met schuifraam

Integratie | Veranda | Ceder | Groene profielen

Vraag onze experts om advies.

Wil je ook de natu­ur in huis brengen?

Natu­urliefheb­ber? Dan vind jij zék­er en vast je ding in deze heer­lijke veran­da. Dit unieke plek­je werd door ons toegevoegd aan de bestaande won­ing, waar­door het onze ver­ant­wo­ordelijkheid was om voor per­fecte inte­gratie te zorgen.

Drie ele­menten — één char­mant resultaat

En da’s dan ook exact wat we deden. We kozen voor fris­groene profie­len die ontzettend mooi aansluiten bij die char­mante rode bak­steen. Daar­naast voeg­den we een derde ele­ment toe om hele­maal ver­liefd op te wor­den: een warm, ced­er pla­fond met ingew­erk­te verlichting.

Per­fecte integratie

Dus, ja. Wan­neer het inte­gratie betre­ft, kan dit exem­plaar wel tellen:

  • We hebben naad­loze inte­gratie met de bestaande woning,
  • We hebben prak­tis­che inte­gratie van ver­licht­ing in het plafond,
  • En we hebben rust­gevende inte­gratie met de natuur. 

Jouw eigen veranda?

Deze inte­graties zor­gen voor een heer­lijk warm resul­taat waar iedereen jalo­ers op zal zijn. Puur geni­eten! Enneuh… u kan in een mum van tijd ook zo’n veran­da hebben. Con­tacteer ons voor meer informatie!

Menu