Gallerij

Nieuwbouw | Aluminium | Ramen | Akoestisch | Modern

Gelaagde alu­mini­um ramen die lawaai weren

Een apparte­ment mét kun­st­ga­ler­ij op het gelijkvlo­ers tegen­over een spoor­weg? Voor Bru­vo geen prob­leem. De alu­mini­um ramen met zinkuitzicht zor­gen voor ele­gante een­heid over de ver­schil­lende verdiepin­gen. En het gelaagde glas houdt het lawaai buiten zodat bewon­ers en bezoek­ers van de galer­ij er geen last van hebben.

Menu