Exclusieve villa

Nieuwbouw | Aluminium | Ramen | Deuren | Schuifdeuren | Grote glaspartijen | Design

Wij zor­gen ervoor. 

Geni­eten van het uitzicht?

Zeggen dat deze won­ing exclusief is? Dat is eigen­lijk nog maar zacht uitge­drukt… De enorme alu­mini­um ramen en deuren — met een max­i­mum aan glas en een min­i­mum aan profie­len — zor­gen ervoor dat de bewon­ers nog meer van hun woon­st, de ter­rassen en tuin met prachtige lig­ging kun­nen genieten.

Een adem­ben­e­mend uitzicht door ver­schil­lende volumes

De won­ing is samengesteld uit ver­schil­lende vol­umes met een enorme vide boven de woonkamer. Samen zor­gen die ervoor dat je alti­jd een mag­is­traal uitzicht hebt, waar je ook bent.

Menu