Grote raamvolumes en schuiframen

Integratie | Aluminium | Grote raampartijen | Schuiframen | Zonnewering

Vraag onze experts om advies!

Enorme raamvol­umes en schuiframen

Dit mod­erne bedri­jf­s­pand van Dan­neels, een immo­bil­iënkan­toor uit Duf­fel, bestaat uit enorme raamvol­umes en schuifra­men. Hier­door valt er veel licht bin­nen en dat creëert een aan­ge­naam en ruimtelijk gevoel. 

Hand­i­ge zonnewering 

Boven de grote glas­par­ti­jen installeer­den we een inge­bouwde zon­new­er­ing zodat het bin­nen behaaglijk bli­jft (en zodat de medew­erk­ers van Dan­neels het hoofd koel houden!).

Menu