2020 VRD GOVERS Kalmthout 01

Charmante veranda brengt twee extra functies in huis

De eige­naars van deze bekoor­lijke won­ing in Kalmthout klopten aan bij Bruynseels-Vocht­en met de vraag of wij hen kon­den voorzien van een even bekoor­lijke veranda. 

Natu­urlijk”, knik­ten we ent­hou­si­ast. We gin­gen langs, namen de look and feel van de won­ing in ons op en tek­enden een ontwerp op maat uit. En van­daag lat­en we je met trots het resul­taat zien!

Een ver­leng­ing van de keuken zorgt voor meer eetruimte


Het komt vast niet als nieuws wan­neer we je vertellen dat het alti­jd een goed idee is om je veran­da als aan­vulling op je huidi­ge keuken te zien. Niet alleen geeft dit een meer open’ en luchtig gevoel in huis, het zorgt ook nog eens voor meer opties qua inricht­ing.

Iets waar deze eige­naars met graagte gebruik van maak­ten: door hun eettafel in de veran­da te zetten, creëer­den ze meer ruimte in huis én kun­nen ze vanaf nu ont­bi­jten, lunchen én dineren met zicht op de tuin.

Omringd door groen in je eigen cocon 


Iedereen heeft een plek­je in huis nodig waar tot rust komen’ de norm is. In dit geval werd dat die gloed­nieuwe veran­da. Een gezel­lig hoek­je, over­goten met zon­licht en com­fort­a­bel meu­bi­lair: in geen tijd trans­formeer­den de eige­naars deze nieuwe veran­da tot een vertrouwd en gezel­lig toevlucht­so­ord. Omringd door groen in je eigen cocon: da’s de defin­i­tie van een goede veran­da.

Ingew­erk­te ver­licht­ing bin­nen én buiten


Wan­neer we een veran­da op maat ontwer­pen, denken we graag aan alles. Niet alleen sti­jl en com­fort, bijvoor­beeld, maar ook func­tion­aliteit zetten we met plezi­er op onze to-do-list. En nie­mand zit graag in een donkere veran­da, toch? Daarom nemen we ook alti­jd de ver­licht­ing mee in ons ontwerp. In dit project ver­taalde dat zich in erg sub­tiele bin­nen- en buitenspots met een warme gloed. Zo heb je ook s avonds vol­doende licht, zon­der let­ter­lijk in de spot­light’ te moeten staan.

Meer ruimte nodig? Een veran­da is de oplossing!

Lijkt wat extra ruimte in huis jou ook wel inter­es­sant? Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij helpen je graag!

Menu