Pergola met vliegenraam

Veranda | Pergola | Lichtstraat | Zadeldak | Klassiek

Vraag onze experts om advies!

Een klassieke veran­da met Vic­to­ri­aanse bovenafwerking

Voor diege­nen die geen genoeg kun­nen kri­j­gen van dat gezel­lig buiten ver­to­even in de zomer, is deze top­per dé per­fecte match. Deze klassieke veran­da met Vic­to­ri­aanse bove­nafw­erk­ing werd tenslotte uit­ge­breid met een aanslui­tende per­go­la, om zo voor een per­fecte wis­sel­w­erk­ing tussen bin­nen en buiten te zorgen.

Gezel­lige zomeravonden

Het pla­fond van deze per­go­la? Dat bestaat uit char­mant ced­er, waar sub­tiel wat extra ver­licht­ing in ver­w­erkt werd. Op deze manier beslist u hele­maal zélf wan­neer die gezel­lige zomer­avond ten einde loopt — onafhanke­lijk van wan­neer de zon onder­gaat, dan.

Puur geni­eten met een lichtstraat

Daar­naast is de veran­da voorzien van een zadel­dak mét een licht­straat, zodat je ook bin­nen kan prof­iteren van dat zon­net­je. Puur geni­eten, in deze zalige com­bi­natie van veran­da en pergola!

Uw eigen klassieke serre?

Fan­tastisch goed idee! Neem zek­er con­tact met ons op — en dan gaan we samen op zoek naar dé per­fecte serre voor u. Tot snel?

Menu