Aluminium gebogen profielen

Deur | Aluminium | Gebogen profiel | Thermische isolatie | Klassiek

Com­bi­neer design met functionaliteit

Alu­mini­um profie­len voor opti­male ther­mis­che isolatie

Op zoek naar een sim­pel design dat toch in het oog springt? Dan kan! Door gebo­gen alu­mini­um profie­len te com­bineren in jouw design, geef je jouw ramen en deuren net dat tikkelt­je meer.

Iso­latie als troef

Boven­di­en is zo’n alu­mini­um gebo­gen profiel niet alleen mod­ern, maar ook enorm func­tion­eel. Zo biedt het mate­ri­aal een opti­male ther­mis­che iso­latie. Zo heb je geen last van een overver­hitte gang of woonkamer tij­dens de zomer, of van een ijzige tocht in de wintermaanden.

Menu