Hoge ramen met beige profielen

Je ramen vervangen? Da's een goed idee.

Wan­neer is het tijd om mijn ramen te vervangen?

Eerst en vooral begin­nen we graag met de kleine notie dat je ramen niet kapot’ moeten zijn vooraleer je ze ver­vangt. En die ramen gaan natu­urlijk niet stuk van de ene dag op de andere: vaak presteren ze al maan­den, miss­chien zelfs al jaren, niet meer zoals zou moeten. Hoe je dit meestal voor het eerst opmerkt? Een­voudig: een energiefac­tu­ur die steeds duur­der en duur­der wordt. En om te voorkomen dat je je bij elke fac­tu­ur opnieuw ver­s­likt, prat­en we van­daag over alle voorde­len van het ver­van­gen van je ramen.

Oude en ver­sleten ramen hebben een negatieve impact op de gehele woonst

Wan­neer je ramen stuk zijn — of stuk aan het gaan zijn — lijdt je volledi­ge won­ing hieron­der. Logisch: je ver­li­est tenslotte meer dan één derde van de warmte in je won­ing. Daarom ga je meer sto­ken, waar­door die fac­tu­ur op het einde van de rit een zeer onaan­ge­name ver­rass­ing zal zijn.
En dat is niet alles… komen onder­staande sit­u­aties je bek­end voor?

  • Heb je nog enkele beglaz­ing? Foei! Spurt dan meteen naar ons fil­i­aal, want dubbele beglaz­ing zal mogelijk al een groot deel van jouw prob­le­men oplossen.
  • Heb je last van tocht in de won­ing en/​of ervaar je koude lucht in de buurt van de ramen?
  • Heb je regel­matig last van verve­lende omgevingsgeluiden?

Ja? Ah… Dan is het hoog tijd om Bruynseels-Vocht­en te con­tac­teren! Wij ver­helpen al deze verve­lende kwaalt­jes graag op een pro­fes­sionele en per­soon­s­gerichte manier.

Nog voorde­len bij het ver­van­gen van je ramen?

Ja, hoor. Die zijn er. Want als een lagere energiefac­tu­ur nog niet vol­doende was, kan je ook even stil­staan bij het belang van duurza­amheid in huis. Moed­er Natu­ur zal jou — en die ramen en deuren — zeer dankbaar zijn!

Daar­naast zor­gen nieuwe ramen voor een heel nieuw esthetisch aspect van je won­ing. Bij ons heb je tenslotte de keuze uit alu­mini­um en PVC — en kan je kiezen tussen alle beschik­bare RAL-kleuren! Heb je een zeer spec­i­fieke sti­jl van won­ing? Da’s geen prob­leem: wij zijn erop getraind om alti­jd te zor­gen voor een ein­dresul­taat dat naad­loos op elk aspect van de huidi­ge won­ing aansluit. Met andere woor­den… jij kiest sti­jl en kleur — wij zor­gen voor een kwal­i­tatief resul­taat dat zow­el aan­ge­naam voor het zicht, als voor de porte­feuille, is!

Als laat­ste geni­et je natu­urlijk ook van een ver­hoogd gevoel van vei­ligheid in huis: onze ramen spe­len alti­jd extra in op inbraakpre­ven­tie. Niet alleen goed voor jou — maar het ver­hoogt ook nog eens de waarde van je won­ing. Alleen maar voorde­len, dus!

Wil jij graag je ramen (lat­en) vervangen?

Slim! Wij helpen je hier graag bij. Aarzel niet om con­tact met ons op te nemen, zodat wij je snel verder kun­nen helpen. Tot gauw!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu