Veranda bouwen

Geniet langer van je tuin!

Verand­abouw: van bouwteken­ing tot aflevering

Een nieuwe veran­da lat­en bouwen? Dat kan bij Bruynseels-Vocht­en! Kies tussen een klassieke veran­da met glazen dak, een plat dak, of iets volledig op maat ontworpen.


Kies je voor licht­strat­en in jouw aan­bouw of veran­da met plat dak? Top­idee! Deze top­pers zor­gen tenslotte voor extra natu­urlijk licht in huis. Want naast een direct con­tact met je tuin en meer ruimte in huis, is extra daglicht een belan­grijke reden voor de bouw van een aan­bouw en/​of veranda.


Voor de bouw van jouw veran­da mak­en wij enkel gebruik van de alu­mini­um profie­len van het Bel­gis­che top­merk Rey­naers, waar we erk­end part­ner van zijn.

Voorde­len bij verand­abouw met alu­mini­um profie­len van Reynaers

 • Per­fecte ther­mis­che iso­latie
  Geni­et van een lagere energiefac­tu­ur en meer woon­com­fort in jouw aanbouw/​veran­da.
 • Grote opper­vlak­ten glas zijn mogelijk
  Hier­door kri­jg je een grotere licht­in­val in jouw aanbouw/​veran­da.
 • Keuze uit alle RAL-kleuren (meer dan 400)
  Blink­end, mat of in meer kras­bestendi­ge struc­tu­urlak? Het kan allemaal!
 • Onder­houdsvrien­delijk
  Vergeet roest, barsten of krom trekken: onze veran­da’s zijn van de hoog­ste kwaliteit.

Pro­fes­sioneel advies

Daar­naast kri­jgt u alti­jd pro­fes­sioneel en helder advies op maat.

Denk hier­voor aan oplossin­gen en mogelijkhe­den in sti­jl, esthetiek, com­fort, func­tion­aliteit, energiezuinigheid en iso­latie van jouw serre, enzovoort.

Ook het door­breken van uw won­ing voor de aanbouw/​serre, fun­der­ingswerken, aan­passin­gen rio­ler­ing, san­i­tair, elek­triciteit, ver­warm­ing, muren bezetten en vlo­er­w­erken nemen wij voor onze reken­ing.

Met andere woor­den… uw aanbouw/​serre is gebruik­sklaar als wij bij u vertrekken.

Ser­re­bouw: de beglazing

Als we uw serre plaat­sen, voorzien we alti­jd beglaz­ing van Spri­mo­glass, onze vaste part­ner voor glaswerken. Zij lev­eren de beglaz­ing, onze ser­re­bouw­ers plaat­sen de beglazing.Voor de beglaz­ing van jouw aanbouw/​serre hebt u keuze uit:

 • Superisol­erende beglaz­ing: dubbel­glas of driedubbelglas.
 • Zon­werend glas: aanger­aden voor een op het zuid­west­en georiën­teerde aanbouw/​serre.
 • Vei­lighei­ds­beglaz­ing: zo bent u beter bescher­md tegen ongewenst bezoek.

Hebt u nog vra­gen over onze serres?

Dat begri­jpen we. Ont­dek dan zek­er onze pag­i­na over alle voorde­len van ser­res — of con­tacteer ons gewoon voor wat meer infor­matie, natu­urlijk. Indi­en gewenst mak­en wij ook een gratis offerte voor u op. Geheel vri­jbli­jvend, natu­urlijk. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu