Open veranda vliegenramen

Wat moet jij weten over die 'U-waarde'?

Wat is U‑waarde’ en waarom is het zo belangrijk?

Ben je aan het denken om de beglaz­ing van je thuis­je te ver­van­gen? Goed idee: dit zorgt tenslotte voor meer woon­com­fort, duwt de waarde van het pand de hoogte in én is beter voor de porte­feuille. Ten­min­ste… wan­neer je goed nadenkt over de iso­latiewaarde. En deze waarde? Die wordt weergegeven als de U‑waarde’ — soms ook wel eens de K‑waarde’ genoemd. Alle­maal goed en wel: maar hoe moet je deze waarde lezen en waarom is het nu zo belan­grijk dat die U‑waarde’ goed is? Wij leggen het uit.

Euh.. Wat is dat nu eigen­lijk, de U‑waarde?

Oké. Wan­neer we prat­en over de U‑waarde, prat­en we over de weer­gave van de iso­latiewaarde van je beglaz­ing. Deze waarde toont aan hoeveel warmte er ver­loren gaat: hoe hoger het cijfer van jouw U‑waarde, hoe meer warmte je verliest.

En hoe wordt deze waarde omschreven?

U‑waarde wordt omschreven in W/​m2K. Ingewikkeld? Miss­chien een beet­je. Maar we gin­gen dit uit­leggen, weet je nog!

  • W staat voor de warmte die ver­loren gaat.
  • M2 staat voor per vierkante meter’.
  • K staat voor tem­per­atu­urver­schil van één graad Kelvin tussen bin­nen- en buitenkant van het glas.

Dus… hoe lager de U‑waarde, hoe beter de isolatie?

Hele­maal cor­rect! Dik glas heeft een lagere U‑waarde dan dun glas. Met andere woor­den: enkel glas en ver­oud­erd dubbel glas hebben een hoge U‑waarde — en zullen dus niet (meer) naar behoren isoleren.

Daarom raden wij aan om alti­jd voor hoogren­de­ments­glas met een waarde van 2,0 W/​m2K of lager te gaan. Ook hier zijn ver­schil­lende opties in. Zo kan je ook kiezen voor HR+ met een waarde tussen 1,6 en 1,2, voor HR++ met een waarde van 1,1 of het HR+++ glas met een U‑waarde tussen 0,5 en 0,9.

Je ziet het dus: hoe dikker het glas, hoe beter het isoleert. Klinkt te goed om waar te zijn? Nu, ja. Miss­chien een beet­je: hoe dikker het glas, hoe duur­der het is in aan­schaf. Maar bek­ijk dit gerust als een langeter­mi­jn­in­vester­ing: het is bewezen dat hoogren­de­ments­glas zich bin­nen een zeven­tal jaar terugver­di­ent wan­neer je je energiereken­ing bekijkt.

Welke profie­len hebben de beste U‑waarde?

Want beglaz­ing met een hoge iso­latiewaarde aan­schaf­fen, da’s één ding… maar vergeet zek­er ook niet na te denken over de juiste profie­len: ook deze kun­nen je helpen de U‑waarde te verbeteren.

Over het alge­meen is bek­end dat houten koz­i­j­nen het minst goed isol­eren. Verbind daar nog aan dat ze om bij­zon­der veel onder­houd vra­gen — en dan begri­jp je vast waarom wij hier zo hard geloven in alu­mini­um en PVC! Deze twee mate­ri­alen scoren zeer posi­tief wan­neer het op de reduc­tie van jouw U‑waarde aankomt. En als we toch een win­naar moeten kiezen? Dan dur­ven wij zeggen dat PVC jouw beste optie is: met een U‑waarde tussen de 1 en 1,8, kan jij spreken van een fan­tastis­che isolatiewaarde.

Psst… vergeet zek­er je pre­mies niet te checken!

Er zijn tenslotte heel wat pre­mies en sub­si­dies beschik­baar, zoals (onder andere) de pre­mie van de net­be­heerder. Meer weten over hoe jij finan­ciële bij­s­tand kan vin­den? Lees dan zek­er onze blog over pre­mies voor ramen en deuren in 2019: daar som­men wij de belan­grijk­ste zak­en op.

Meer weten over de voorde­len van hoogrendementsglas?

Dat kan! Aarzel zek­er niet om een afspraak te mak­en voor wat meer vri­jbli­jvende infor­matie — of kom gewoon eens langs in onze toon­za­al, natu­urlijk! Onze medew­erk­ers helpen je graag verder en beant­wo­or­den al jouw vra­gen met een glim­lach. Tot snel?

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's

Creëer meer ruimte via je terras of tuin

Miss­chien wil je je keuken uit­brei­den, komt er bin­nenko­rt een nieuw gezinslid aan — of heb je sim­pel­weg nood aan een extra kamer in huis? Wat de reden ook is, bij Bruynseels-Vocht­en kan jij terecht voor een kwal­i­tatieve uit­brei­…
Ontdek er hier meer over
Tips Inspiratie

Duurzaam wonen: hoe doe je dat?

De dag van van­daag is de nood aan duurza­am lev­en onoverkomelijk. Onze ecol­o­gis­che voetafdruk neemt schrik­wekkende afmetin­gen aan — en Moed­er Aarde kre­unt onder ons gewicht. Daarom is het belan­grijk om alle­maal eens goed na te d…
Ontdek er hier meer over
Deuren Tips Inspiratie

Buiten- of binnendeuren plaatsen: hier moet jij op letten!

Bruynseels-Vocht­en, da’s natu­urlijk meer dan ​‘zomaar’ ramen. Wij willen jul­lie tenslotte op alle gebied bijs­taan, waar­door je ook voor onze exper­tise op gebied van buiten- en bin­nen­deuren terecht kan. Want ook deze hebben meer fun…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Help! Heb ik een vergunning nodig voor mijn nieuwe veranda?

Heb je de knoop doorge­hakt — en ben je klaar voor jouw eigen veran­da? Fan­tastisch! Maar vergeet je zek­er niet de nodi­ge ver­gun­nin­gen eerst te check­en? In Bel­gië moet jij tenslotte alti­jd een ver­gun­ning aan­vra­gen bij je gemee…
Ontdek er hier meer over
Ramen Inspiratie

Zonwerend glas vs. zonwering

Ben jij op zoek naar een kwal­i­tatieve zon­wer­ing­so­ploss­ing die voor meer com­fort in huis zorgt én je won­ing meteen opwaardeert? Dan heb je de keuze tussen twee opties: zon­werend glas of zon­wer­ing. Wij vertellen je graag wat meer…
Ontdek er hier meer over
Ramen Deuren Inspiratie

Premies en subsidies voor ramen en deuren in 2019

Wan­neer je van plan bent om ramen, deuren en/​of beglaz­ing te plaat­sen of ver­van­gen, is het inter­es­sant om je eerst even te verdiepen in de beschik­bare pre­mies en sub­si­dies. Wij zetten je graag op weg.
Ontdek er hier meer over
Menu