Inbraakveiligheid_tips_ramen_deuren

Heb jij al gedacht aan je veiligheid?

Safe­ty first: zo beveilig je je woning

Jaar­lijks zijn een groot aan­tal Bel­gis­che gezin­nen slachtof­fer van inbrak­en. Zek­er in de win­ter, wan­neer het langer donker is, doe je er goed aan om je won­ing zo goed mogelijk te beveiligen.

Gezond ver­stand

Inbrek­ers gaan niet enkel s nachts, maar ook overdag te werk. Gebruik daarom je gezond ver­stand wan­neer je overdag je won­ing ver­laat. Con­troleer even of alle ramen en bui­ten­deuren afges­loten zijn, en of garage­poort wel goed ver­gren­deld is. Waarde­volle din­gen in het zicht plaat­sen is een uitn­odig­ing voor inbrek­ers. Zorg ervoor dat je je waarde­volle bezit­tin­gen ver­bergt, of achter slot en gren­delplaatst.

Beveilig ramen en deuren

Voeg vei­lighei­dss­loten toe aan je bui­ten­deuren en ramen. Voor deuren is een meer­puntsluit­ing een must. Zo zit je deur op meerdere pun­ten op slot. Maar ver­gis je niet: niet elk slot is het­zelfde. Een gewoon slot kri­jgt een inbrek­er in mum van tijd open. Kies daarom voor hang- en sluitwerk met het SKG-keurmerk. Dat keurmerk zorgt niet alleen voor een goede beveilig­ing van je won­ing, maar schrikt inbrek­ers ook af.Een goed slot heeft natu­urlijk enkel zin als je ramen in goede con­di­tie zijn. Een oud houten raam voorzien van het ste­vig­ste slot heeft weinig nut als het hout nadi­en begint te rot­ten. Nieuwe ramen en deuren zijn van­daag zo gepro­duceerd dat ze erg bestand zijn tegen inbrak­en. Laat je je ramen overdag op kiep­stand’? Over­weeg dan om ze toch te sluiten wan­neer je de won­ing ver­laat, anders kun­nen ze makke­lijk geforceerd wor­den. Toch ver­lucht­en ter­wi­jl je weg bent? Ven­ti­latieroost­ers zijn een per­fecte oplossing!Ook met beveilig­ings­glas en rol­luiken kun je je voordeel doen, maar zorg er dan wel voor dat de rol­luiken niet op te tillen zijn.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu