Kunststof luiken

Een vlekkeloze renovatie van ramen en deuren in 4 eenvoudige stappen

Ramen en deuren ren­ov­eren: hoe begin je eraan?

Je hebt een op te fris­sen won­ing gekocht of je beslist na een aan­tal jaar om je ramen en deuren te vernieuwen? Dan sta je aan het begin van een uitda­gende peri­ode. Maar geloof ons, het loont alti­jd. We lood­sen je door de stap­pen die je moet onderne­men voor­dat het ren­ov­eren van je nieuwe ramen en deuren echt kan beginnen.

1. Maak een plan

Bepaal welke ramen en deuren je wilt ren­ov­eren. Ga je alleen vernieuwen, of beslis je om het kad­er te ver­groten of te verkleinen, en wil je draaira­men, vaste ramen of ook schuifra­men? Ook over het mate­ri­aal en de kleur moet je een besliss­ing mak­en: ga je voor PVC of alu­mini­um? En kies je voor een neu­trale kleur of iets dat meer in het oog springt?
Je leest het, bij ramen en deuren ren­ov­eren komt er wel wat kijken. Laat je inspir­eren op onze site, in interieur­tijd­schriften en door de huizen in je buurt.

2. Vergelijk

Vraag ver­schil­lende lever­anciers van ramen en deuren om langs te komen voor een offerte en vergelijk. Uit­er­aard laat je je lei­den door de pri­js, maar beslis ook op basis van de klik’, het vertrouwen in een kwal­i­tatief prod­uct en de goede ser­vice. Je moet er een goed gevoel bij hebben.

3. Beg­root de renovatiewerken

Weet hoeveel het ren­ov­eren van je ramen en deuren gaat kosten, maar hou ook reken­ing met extra kosten zoals nieuwe raamdec­o­ratie en onvoorziene kosten. Je bespaart jezelf ook een hele hoop stress als die marge incal­culeert.

4. Start

Je weet wat je wilt, je weet wie de werken wan­neer gaat uitvo­eren en je hebt vol­doende reserves voorzien om de ren­o­vatie van je ramen en deuren te financieren? Dan ben je hele­maal good to go!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu