Bruvo banner kantoor

Moderne ramen kiezen? Dat doe je zo.

Kiezen voor mod­erne ramen? Enkele tips!

Ben jij op zoek naar dé per­fecte ramen voor in je nieuwe huis­je — of ben je aan het denken om de huidi­ge exem­plaren te ver­van­gen? En wil je graag kiezen voor die trendy, mod­erne ramen waar je zo gek op bent? Dan raden we aan om reken­ing houden met de vol­gende aan­dacht­spun­ten. Je wil tenslotte dat die mod­erne ramen de kers op de taart van jouw won­ing zijn — en net­jes in lijn vallen met de alge­hele sti­jl van de woon­st. Gelukkig geven wij jou met veel plezi­er enkele tips & tricks mee!


#1 Hou reken­ing met de bouw­sti­jl van je woonst

Wan­neer je kiest — of wil kiezen — voor mod­erne ramen, dan kies je bewust voor een bepaalde sti­jl. En de sleu­tel tot een goede sti­jl? Dat is een mooie lijn doorheen het volledi­ge plaat­je. Mod­erne ramen zor­gen voor een krachtige, strakke en haast indus­triële look. Zorg er dus voor dat deze look door­getrokken wordt over de volledi­ge won­ing heen. Met andere woor­den: wan­neer je kiest voor mod­erne ramen, kies je voor een mod­erne woon­st. En dus lief­st niet voor een pastoriewoning. 

#2 Size does matter…

… nu, ja: wan­neer het op mod­erne ramen aankomt, dan toch. Want, wan­neer je kiest voor mod­erne ramen (met alu­mini­um profie­len, bijvoor­beeld), dan heb je ook de optie om te kiezen voor die knappe extra grote raamop­per­vlak­ten. Deze zor­gen niet alleen voor een strakke en mod­erne look, maar ook nog eens voor max­i­male licht­in­val in huis. Met andere woor­den: wan­neer we prat­en over mod­erne ramen, is het duidelijk. Size does mat­ter! Kies daarom voor grote, grotere, groot­ste raam­par­ti­jen — die ide­aliter tot aan het pla­fond reiken.

#3 Zwart-wit-denken? Goed idee.

Wan­neer we het hebben over mod­ern’ design, dan prat­en we nog alti­jd regel­matig over min­i­mal­isme. Less is more, weet je nog? En dit geldt zek­er voor die (nieuwe) mod­erne ramen. Wil je die strakke en mod­erne sti­jl opti­maal en voor de volledi­ge 100% doortrekken in het design van je won­ing? Laat dan de meeste kleuren voor wat ze zijn, maar hou het bij die oude, vertrouwde zwart-wit-com­bi­naties. Hier­bij voert wit meestal het hoog­ste woord, in com­bi­natie met donkere accen­ten. Wil je graag een indus­triële look verkri­j­gen? Denk dan zek­er eens na over staal als accen­tk­leur’.

#4 Stem de details op elka­ar af.

Want, ja. Het geheel is maar zo goed als de som van de details, hé! Zorg er daarom voor dat het gehele plaat­je gewoon… klopt. Stem het kleurge­bruik dus volledig op elka­ar af: dit doe je bijvoor­beeld door één kleur raam­profiel te kiezen — én ver­vol­gens je dakrand in dezelfde kleur te lakken. Of door ste­vig vast te houden aan sym­me­trie, door de grootte van je ramen net­jes op elka­ar af te stem­men. Gelukkig staan wij je hier met heel veel plezi­er in bij. Want details? Da’s écht iets voor ons.

#5 Mod­erne, slanke profie­len? Da’s aluminium.

Natu­urlijk kun­nen we zow­el PVC als alu­mini­um inschake­len bij het ontwerp van een mod­erne woon­st. Maar wan­neer we écht moeten kiezen tussen de twee? Dan heeft alu­mini­um toch net dat ene streep­je voor. Dit komt omdat alu­mini­um niet alleen licht is, maar ook nog eens ijz­er­sterk. Dit zorgt niet alleen voor de mogelijkheid tot grote con­struc­ties, maar ook nog eens voor bij­zon­der slanke raam­profie­len. Klopt: we moeten deze profie­len niet ver­bre­den om meer gewicht aan te kun­nen. En slanke, strakke lij­nen? Je hoort het al aankomen… die zor­gen voor een strakke, mod­erne woning.

Meer weten over de opties van onze mod­erne ramen?

Aarzel dan niet om ons te con­tac­teren. Wij bek­ijken met veel plezi­er jouw huidi­ge sit­u­atie, zodat we met een transparante oploss­ing kun­nen komen die een belicham­ing van het woord mod­ern’ is. Beloofd!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu