Woning winterklaar maken

​Brrr… Winter. De dagen worden korter​!

Maak je won­ing win­terk­laar door goede isolatie

Brrr… Win­ter. De dagen wor­den kor­ter, de ver­warm­ing gaat weer aan. Maar hoe hou je je huis goed geï­soleerd?
En hoe zorg je ervoor dat je won­ing klaar is voor de win­ter? Bru­vo geeft je enkele tips.

Tocht- en isolatiestrips

Komt er tocht langs ramen en deuren naar bin­nen? Plaats dan tocht­strips. Ramen en deuren die slecht sluiten of onvol­doende isol­eren zor­gen voor een groot energiev­er­lies. Zelfk­levende strips die alles her­metisch afs­luiten bieden een goede oplossing.

Sluit waterkra­nen af

Bevroren water­lei­din­gen, niets is zo verve­lend! Voorkomen is beter dan genezen. Weet je op voor­hand dat je je buitenkra­nen amper zal gebruiken in de win­ter? Sluit ze dan af, nadat je ze volledig hebt lat­en lee­glopen. Buitenkra­nen, of kra­nen die zich in de kelder of garage bevin­den, bescherm je best ook met iso­latie­ma­te­ri­aal.

Hou de vriesk­ou uit je stookruimte

Zorg ervoor dat het nooit te koud wordt in je stookruimte. Een goede ver­lucht­ing is daar­ente­gen wel erg belangrijk.

Zet je ramen eens open

Een won­ing die niet goed ver­lucht is, warmt ook slecht op. Tip: zet je ramen een hal­fu­urt­je per dag open — ook wan­neer het vri­est. De verse en droge buiten­lucht zorgt ervoor dat de bin­nen­tem­per­atu­ur sneller opwarmt.

Laat je ver­warm­ings­ke­tel controleren

Geef toe: een ver­warm­ings­ke­tel die stuk gaat mid­den in het win­ter­seizoen is alles behalve wenselijk. Laat daarom je ver­warm­ings­ke­tel op regel­matige basis con­trol­eren door een erk­end vak­man. Voor instal­laties op stookolie is een jaar­lijkse con­t­role ver­plicht, voor gasin­stal­laties is de fre­quen­tie afhanke­lijk van het gewest waarin je woont.

Iso­latie van ramen en deuren

Wil je echt garantie op een goede iso­latie? Dan kies je er best voor om oude ramen en deuren te ver­van­gen door nieuwe ramen en deuren. De nieuwe mate­ri­alen zor­gen voor een uit­stek­ende iso­latie en een gegaran­deerd ver­schil op je energiefactuur.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu