Moderne veranda glas tuin

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een woon­veran­da’, oran­jerie’, tuinkamer’ of sim­pel­weg uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk­ing van de bestaande woon­st — en is meestal bedoeld om lat­er een promi­nente plek in te nemen in jouw dagelijkse leven. 


Waar ligt het ver­schil met een tra­di­tionele veranda?

Vroeger werd een veran­da puur gebruikt om van het zon­net­je te geni­eten — of als plek om de planten te zetten. Met de komst van de term leefveran­da’, veran­derde ook de invulling en het gebruik. Het groot­ste ver­schil: een leefveran­da is bedoeld om het hele jaar door in te ver­to­even, niet enkel in de zomer. Het groot­ste ver­schil tussen bei­de ligt dan ook voor­namelijk in de iso­latie — en vaak ook bij de dak­con­struc­tie.

Enkele andere verschillen:

Een tra­di­tionele veran­da is een aparte ruimte aan je huis, meestal met een plat of licht schuin dak. De tra­di­tionele veran­da wordt weinig tot niet geï­soleerd en is daarom niet geschikt om in te zit­ten bij koud weer.

De meer heden­daagse leefveran­da is even goed geï­soleerd als de rest van je won­ing, waar­door je in de win­ter de sneeuw kan bewon­deren zon­der het koud te hebben. De leefveran­da is meestal een naad­loos aanslui­tende ruimte aan je won­ing, waar­van het bij­na niet opvalt dat deze lat­er werd bijge­plaatst. De meeste leefveranda’s hebben een grote licht­straat, maar dit is natu­urlijk geen vereiste.

Wat zijn de voorde­len van een leefveran­da en hoe gebruik ik deze?

Een leefveran­da komt met heel wat inter­es­sante voorde­len. Als eerste het meest logis­che, natu­urlijk: een leefveran­da ver­g­root de opper­vlak­te van jouw won­ing. Hier­door kri­jg je let­ter­lijk meer leefruimte in huis, wat qua com­fort en luxe zek­er kan tellen. Daar­naast zorgt de toevoeg­ing van een leefveran­da ook voor een behoor­lijke opwaarder­ing van het pand, wat inter­es­sant is als je dit ooit wil verkopen. 

Die toegenomen waarde van je pand ligt trouwens niet enkel bij die extra vierkante meters in opper­vlak­te: een deel hier­van ligt ook bij het vernieuwde uitzicht. Die leefveran­da zorgt tenslotte voor een schit­terend uitzicht op de tuin, waar­door je bin­nen naar buiten haalt (zon­der kou te lij­den, dan). 

En hoe je deze leefveran­da pre­cies gebruikt? Dat kan jij hele­maal zelf kiezen, in func­tie van waar jij en je gezin het meeste nood aan hebben. Van­daag wordt er ontzettend veel gekozen voor een leefveran­da als uit­brei­d­ing van de keuken/​eetkamer. Niet alleen kri­jgt de keukenprins(es) in jou zo meer ruimte om écht los te gaan, maar het trans­formeert koken ook tot een echte gezinsactiviteit.

Is jouw keuken al ruim genoeg? Dan kan je je leefveran­da ook inricht­en als zithoek, woonkamer, well­ness­ruimte, bureau, bib­lio­theek of iets anders. De mogelijkhe­den zijn eindeloos!

Waar moet ik op let­ten bij plaatsing?

Er zijn enkele zak­en waarmee reken­ing gehouden moet wor­den. Goed nieuws: niks waar jij je zor­gen over moet mak­en, want dit soort zak­en nemen wij voor jou op. Wij check­en af of de fun­der­ing sterk genoeg is om het gebouwt­je te kun­nen dra­gen, bijvoor­beeld. Daar­naast kijken we ook naar aspecten zoals lucht­dichtheid, ven­ti­latie en ver­warm­ing.

Maar zoals eerder gezegd: geen zak­en waar jij je druk over hoeft te mak­en, want elke goede part­ner in verand­abouw neemt dit gezwind en goedgezind van je over. Je kan er bij Bruynseels-Vocht­en dan ook zek­er van zijn dat wij met alles reken­ing houden — en dat we je alti­jd de ver­schil­lende opties zullen voor­leggen vooraleer een besliss­ing te mak­en. T Is tenslotte jouw project! 

Heb je nog vra­gen over een leefveranda?

Aarzel niet om ons te con­tac­teren: wij vertellen je met veel plezi­er alles wat jij wil weten en komen indi­en gewenst graag langs voor een opmet­ing. Tot snel? 

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Veranda's Tips

Hoe hou jij je veranda aangenaam koel in de zomer?

Wan­neer we iets geleerd hebben van de zomer van 2020 (en de hit­te­gol­ven die daar­bij kwa­men kijken), is het wel het belang van de nodi­ge verkoel­ing in huis. En, voor diege­nen die vorig jaar al een veran­da had­den, het belang van e…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Grote ramen, grote energierekening? Allesbehalve!

… ten­min­ste, als je het slim aan­pakt en de juiste keuzes maakt. En daar komt Bruynseels-Vocht­en dan weer bij kijken, natu­urlijk. Benieuwd over de voorde­len van die prachtige, grote raam­par­ti­jen — én hoe je kan geni­eten van een sc…
Ontdek er hier meer over
Deuren

Nieuwe buitendeuren kiezen?

Van­daag zijn er zoveel kleuren, mate­ri­alen en sti­jlen beschik­baar dat het alleen nog maar moeil­ijk­er wordt om de juiste keuze voor bui­ten­deuren te mak­en. Wij helpen je graag verder!
Ontdek er hier meer over
Tips

Renoveren in 2021? Voor deze premies en subsidies kom je – mogelijk – in aanmerking

Denk je aan een ren­o­vatie voor je won­ing? Dan kies je voor een aanzien­lijke invester­ing, inclusief een mooi ein­dresul­taat. Gelukkig kan je hier­voor aanspraak mak­en op pre­mies en sub­si­dies. Of je ze ook effec­tief kri­jgt hangt …
Ontdek er hier meer over
Deuren PVC Inspiratie

Wat zijn de voor- en nadelen van PVC-deuren?

Ben je op zoek naar nieuwe deuren? Dan zul je ongetwi­jfeld ont­dekken dat er veel ver­schil­lende opties op de markt zijn. Glas, alu­mini­um, hout, staal, pvc: het kan niet op. Uit­er­aard hebben deze opties op hun beurt ook ver­schil­len…
Ontdek er hier meer over
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Menu