Gebouw met pvc en aluminium ramen en deuren

De voordelen van kunststof? Die zijn kei (kunsts)TOF!

De voorde­len van kun­st­stof? Die zijn kei (kunsts)TOF!

Iedereen heeft vast al weleens geho­ord van dat hippe kun­st­stof. Het is tenslotte een zeer pop­u­lair mate­ri­aal om voor te kiezen wan­neer je op zoek bent naar nieuwe ramen en en deuren. Maar waarom is dat kun­st­stof, oftewel PVC of polyvinylchlo­ride’ genoemd, nu pre­cies zo’n top­per in de wereld van ramen en deuren? Aha! Dat kun­nen wij je vertellen, natu­urlijk. Hier gaan we!

#1 Duurza­am, duurza­mer, duurzaamst!

Wij zeggen alti­jd: toe­val bestaat niet’. Maar weet je wat? Toen PVC in 1883 ont­dekt werd, bleek dit toch een toe­val­ligheid te zijn! Nu, wij kla­gen niet, natu­urlijk. Want dit ongeluk­je’ bracht tenslotte een mate­ri­aal met zich mee dat ook bij­zon­der duurza­am te ver­w­erken én af te breken is. Zo bestaat het niet alleen uit goed­kope en tal­rijk aan­wezige grond­stof­fen, maar is het ook nog eens voor de volledi­ge 100% recy­cleer­baar op een milieu­vrien­delijke manier. En het is dan ook exact om deze reden dat heel wat voor­w­er­pen uit onze dagelijkse omgev­ing een PVC-basis hebben. Denk maar aan: auto-onderde­len, iso­latie in kabels, langspeelplat­en,… en, ja. Ramen en deuren, natuurlijk.

#2 Kies voor iso­latie — en een vrien­delijke energierekening.

Dus, we hebben al duurza­amheid. Check. Maar wist jij dat kun­st­stof ramen en deuren ook nog eens de hoog­ste pun­ten scoren op gebied van iso­latie? Echt waar. Wan­neer je kiest voor PVC in huis, kies je tevens ook voor aan­ge­name tem­per­a­turen in de won­ing. Jup, ook wan­neer het vri­est dat het kraakt — of wan­neer de zon op haar hoog­ste punt staat. Met andere woor­den: ze houden de warmte bin­nen en de vriesk­ou buiten, waar­door er zelden kost­bare energie ver­loren gaat. Enneuh… kun­st­stof ramen en deuren zor­gen ook voor akoestis­che iso­latie. Top­pert­je voor diege­nen die graag enkele uurt­jes op een drum­s­tel spenderen, bijvoorbeeld!

#3 Op kun­st­stof ramen en deuren kan je jaren­lang vertrouwen.

Wan­neer je kiest voor PVC ramen en deuren, kies je voor een lange-ter­mi­jn-relatie. Met andere woor­den: met kun­st­stof in huis mag je zek­er zijn van een relatie die jaren­lang zal stand­houden. In tegen­stelling tot houten deuren zullen ze bijvoor­beeld nooit begin­nen rot­ten — en ook roest komt nooit of zelden voor. Slaap dus maar op je twee oren: PVC is jouw rots in de branding.

#4 Min­der betal­en voor meer opties? Da’s PVC.

Zoals we eerder al ver­meld­den, zijn de grond­stof­fen voor PVC tal­rijk aan­wezig, wat hen meteen ook een stuk goed­kop­er maakt dan andere opties. Kun­st­stof ramen en deuren zijn dus uiter­mate betaal­baar, wat natu­urlijk al een aantrekke­lijk plus­punt op zich is. Maareuh… dat is niet alles! Dacht je te moeten inboeten op gebied van keuze, in ruil voor een vrien­delijk pri­jskaart­je? Fout! Je kan tenslotte kiezen tussen heel wat RAL-kleuren. Keuze te over, wan­neer je kiest voor kun­st­stof ramen en deuren! Aarzel niet om ons te con­tac­teren wan­neer je hier meer over wil weten, hé. Wij vertellen het je graag.

#5 Onder­houd? M’eh. Zelden, eigenlijk.

Ben jij iemand die zelden zal denken Ah. Nog eens tijd om de ramen en deuren te poet­sen’? Snap­pen we. Zéér begri­jpelijk. Gelukkig zit je dan hele­maal goed bij kun­st­stof ramen en deuren. Deze top­pers vra­gen tenslotte haast geen onder­houd. Het enige wat ze vra­gen? Een korte poet­s­beurt met wat water op een microvezel­doek­je. Voilà. Da’s weer proper!

Meer weten over kun­st­stof ramen en deuren? Dat kan.

Het enige wat je hier­voor moet doen? Ons snel con­tac­teren, natu­urlijk! Wij hebben tenslotte heel wat ervar­ing en exper­tise betr­e­f­fende kun­st­stof ramen en deuren. Enneuh… We staan te trap­pe­len om deze met je te delen! Aarzel dus niet, en laat ons snel iets weten, oké? Oké!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu