Schuiframen

Inbraakpreventie? Bruynseels-Vochten.

Inbraakpre­ven­tie? Bruynseels-Vocht­en staat je bij!

We denken er lief­st niet al te veel over na, maar jam­mer genoeg is het wél werke­lijkheid: jaar­lijks zijn er nog alti­jd heel wat Bel­gis­che gezin­nen slachtof­fer van inbraak. Een spi­jtige zaak, maar niet onon­tkoom­baar! Want, wan­neer je investeert in anti-inbraakra­men en/​of anti-inbraakdeuren (bij Bruynseels-Vocht­en, bijvoor­beeld), kan je al heel wat poten­tiële inbrak­en uit de weg gaan. Welke stap­pen je zoal kan onderne­men op gebied van inbraakpre­ven­tie voor ramen en deuren? Wij licht­en toe.

Rol­luiken: de sleu­tel tot leef­com­fort én veiligheid

Rol­luiken bren­gen in eerste plaats een beter leef­com­fort met zich mee: ze zijn een extra manier om je won­ing te isol­eren, zor­gen voor instant pri­va­cy en… ze bieden een heel nieuwe dimen­sie aan inbraak­beveilig­ing. Logisch, ook: zow­el PVC als alu­mini­um zijn bij­zon­der harde en ste­vige mate­ri­alen, die bij­na niet te ver­vor­men zijn. Met andere woor­den: een veilige keuze die er ook nog eens mooi uitzi­et. Win-win!

Inbraak­w­erend glas

Wan­neer je moet kiezen tussen al die ver­schil­lende soorten ramen en deuren, moet je ook reken­ing houden met al de ver­schil­lende soorten beglaz­ing die beschik­baar zijn. Gelukkig moet je van­daag niet meer kiezen tussen goede iso­latie of veilige beglaz­ing, maar is dit nu een en-én ver­haal. Wan­neer je voor Bruynseels-Vocht­en kiest, en aangeeft dat je graag wat extra vei­ligheid in dat (t)huisje wil imple­menteren, zullen we hier uit­er­aard reken­ing mee houden. En wan­neer het over inbraakpre­ven­tie voor ramen gaat, is onze part­ner Spri­mo­glass dé spe­cial­ist voorhan­den. Zij bieden immers ver­schil­lende soorten inbraak­w­erend glas aan, die het die snode inbrek­ers heel wat moeil­ijk­er zullen mak­en om je huis bin­nen te dringen.

Vei­lighei­dss­loten

Het is logisch dat je op je ramen en deuren stan­daard­sloten voorzi­et, maar ook hier kan wat extra aan­dacht voor vei­ligheid geen kwaad. De inbrek­ers van tegen­wo­ordig, die zijn er tenslotte op getraind om de stan­daard huis‑, tuin‑, en keukensloten open te breken. Opteer daarom alti­jd voor meer­puntsluitin­gen op je deur: deze zit­ten op ver­schil­lende pun­ten op slot. Kies boven­di­en voor sloten met het SKG-keurmerk: deze zijn niet enkel het neusje van de goed­beveiligde zalm, maar zijn daar­naast zo bek­end dat ze poten­tiële inbrek­ers ook snel zullen ont­moedi­gen. What’s in a name? Vei­ligheid. That’s in a name.

Een­voudig beveili­gen kan ook

Al boven­staande maa­trege­len genomen? Hou dan zek­er ook onder­staande tips in het achter­hoofd. Zij zullen als het ware de kers op de inbraakpre­ven­ti­etaart zijn, althans, vol­gens Poli­tie Antwerpen!

1. Zorg dat het huis alti­jd bewoond lijkt.

Ga je op vakantie? Heer­lijk! Maar, neem wel wat extra vei­lighei­ds­maa­trege­len, zodat je niet in mineur moet terugkomen… Zorg er daarom voor dat het lijkt alsof je gewoon thuis bent. Vraag iemand om je brieven­bus leeg te halen, laat het licht regel­matig aansprin­gen en/​of vraag buren of vrien­den om dagelijks even langs te komen. Heb je een oprit? Vraag dan aan je buren of ze daar af en toe hun auto park­eren: zo lijkt het alsof er dik­wi­jls mensen in huis zijn.

2. Zorg dat je huis alti­jd goed zicht­baar is.

Dit kan je op twee manieren doen. Indi­en mogelijk, is het alti­jd een goed idee om buiten­ver­licht­ing te installeren: inbrek­ers houden niet van licht — en zullen daarom alti­jd huizen kiezen die volledig in duis­ter­n­is gehuld zijn. Heb je een voor­tu­in? Zorg er dan voor dat de begroei­ing niet te zeer de hoogte in gaat: hoge stru­iken en/​of bomen zor­gen voor beschut­ting waar dieven zich een­voudig in kun­nen verbergen.

3. Laat je sleu­tels nooit achter in of rond het huis.

Het klinkt logisch, maar het is een fout die nog veel gemaakt wordt. Nog al te vaak lat­en mensen hun sleu­tel achter onder de deur­mat of in een bloem­pot in de tuin. Hou er reken­ing mee dat inbrek­ers deze veilige’ truc­jes ook ken­nen! Geef daarom je sleu­tel, als je er dan toch één moet achter­lat­en, aan een vertrouwenspersoon.Extra tip: heb je een voordeur met glas? Laat je sleu­tel dan nooit op de deur zit­ten, ook al ben je thuis. Dat maakt het immers een­voudi­ger om bin­nen te ger­ak­en: de inbrek­er breekt sim­pel­weg het glas en draait ver­vol­gens de deur open met de sleutel.

Meer weten over inbraakpre­ven­tie voor ramen en deuren? Con­tacteer ons!

Wij geven je immers met veel plezi­er alle infor­matie die jij zoekt over degelijke anti-inbraakra­men, anti-inbraakdeuren en alles wat ermee te mak­en heeft. Aarzel dus niet langer dan nodig en con­tacteer ons van­daag nog. Wij beant­wo­or­den graag al je vra­gen — en geven je, totaal vri­jbli­jvend, al het advies waar­naar je op zoek bent. Aan huis of in onze toon­za­al? Dat kies je hele­maal zelf!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu