Lamellen dak veranda

Je beglazing vervangen? Dat heeft enkel voordelen.

De voorde­len van beglaz­ing ver­van­gen? Ont­dek ze hier!

Lat­en we maar meteen met de deur in huis vallen. Beglaz­ing ver­van­gen, da’s een flinke invester­ing. Ja, sor­ry, maar het is nu een­maal zo. Gelukkig is het een invester­ing die zorgt voor een jaren­lange ver­be­ter­ing van woon­com­fort én voor een aanzien­lijke bespar­ing op die jaar­lijkse energierekening.


Dus, ja, cor­rect. Je zal een aanzien­lijk bud­get moeten spenderen wan­neer je beslist om die beglaz­ing te ver­van­gen. Maar, en daar geven we je ons ere­wo­ord… je zal je invester­ing in een mum van tijd terugver­di­enen. Beloofd! Wij vertellen je met heel veel plezi­er wat meer over alle voorde­len die je in huis haalt wan­neer je beslist om je ramen te vernieuwen. Hier gaan we!

#1 Pimp je won­ing met een heel nieuwe look

Wan­neer je een won­ing koopt, dan weet je dat je een invester­ing voor het lev­en (of althans, voor een aan­tal jaren) in huis haalt. Maar, soms gebeurt het nu een­maal dat we een zekere look al snel beu ger­ak­en, zek­er wan­neer we er elke dag op kijken. Denk maar aan je kleerkast: je zal ook niet snel elke dag opnieuw het­zelfde tru­it­je aantrekken, toch?

Niet zo ver­baz­ing­wekkend, dus, dat de kans bestaat dat je ooit ook de look van je won­ing beu zal wor­den. Tijd voor een nieuwe won­ing, dus? Née hoor! Gewoon tijd om je beglaz­ing te ver­van­gen! Tegen­wo­ordig kan je tenslotte ramen in alle soorten, mat­en en kleuren kiezen, waar­door deuren niet enkel noodza­ke­lijk kwaad zijn — maar eve­neens een niet te onder­schat­ten trendy en esthetisch karak­ter met zich mee­bren­gen. Die tra­di­tionele sti­jl beu? Kies dan voor alu­mini­um ramen en geni­et van een mod­erne en strakke look.

Zo zie je maar: het ver­van­gen van die beglaz­ing is niet enkel prak­tisch een goede invester­ing, maar zorgt boven­di­en voor een heel nieuwe en frisse uit­stral­ing van dat oude, vertrouwde thuis­je. Handig!

#2 Wees beschadig­ing als gevolg van oud­er­dom voor

Wan­neer je ramen al een tijd­je mee­gaan, dan dur­ven er nogal eens beschadigin­gen ontstaan. En deze zijn zelden zicht­baar! Denk maar aan minus­cule beschadigin­gen of kleine kiert­jes die je niet met het blote oog kan zien, maar die wel voor een ver­slech­ter­de iso­latie van je gehele woon­st zor­gen. Je kan dit natu­urlijk (tijdelijk) oplossen met de hulp van sil­i­co­nenkit of tocht­strips, maar vroeg of laat zal het toch tijd zijn voor het onver­mi­jdelijke… Berust dus maar in je lot — en kies van­daag nog je favori­ete profie­len uit.

#3 Bespaar op die energiekosten (en doe niet alleen jezelf, maar ook Moed­er Natu­ur een plezier!)

Is het bij jou ook alti­jd even slikken wan­neer die ver­doemde energiefac­tu­ur op de eettafel belandt? Ben jij van mening dat je véél te veel betaalt? Wel, wacht dan nog even vooraleer je met hooivork en fakkel richt­ing energiepart­ner gaat — en denk eerst even na over de staat van je ramen! Want, vak­er wel dan niet, ligt die hoge fac­tu­ur aan een slecht geï­soleerde won­ing. Met andere woor­den: ramen die hun werk niet doen qua iso­latie, waar­door de stookkosten de hoogte in schieten.

Over­weeg daarom om nieuwe beglaz­ing te (lat­en) installeren: de ramen van van­daag bren­gen immers een hoge iso­latiewaarde met zich mee. Zo kan je met de juiste beglaz­ing tot maar lief­st 20% op die jaar­lijkse energiereken­ing besparen én zorg je voor een lagere CO2-uit­stoot! Da’s al de moeite, nietwaar?

#4 Voel jezelf veiliger in huis

Je zou het ze miss­chien niet aangeven, maar die ramen zijn grote spel­ers wan­neer het inbraakpre­ven­tie betre­ft! Tegen­wo­ordig is elke raam tenslotte zo gepro­duceerd, dat ze beter bestand zijn tegen snode plan­nen van inbrek­ers. De profie­len zijn van ste­vige mate­ri­alen gemaakt die moeil­ijk­er te forceren zijn, maar ook de beglaz­ing zelf speelt een rol. Die dubbele beglaz­ing is immers heel wat moeil­ijk­er om te breken! En als kers op de taart, maakt dubbel glas véél meer gelu­id dan enkel glas wan­neer het gebro­ken wordt. En dit onverwachte lawaai zal niet enkel extra getu­igen optrom­me­len, maar zal er ook voor zor­gen dat die inbrek­ers sneller de benen nemen. Win-win!

#5 Je hebt alwéér een excu­us om Bruynseels-Vocht­en te contacteren…

Ahja! Want wan­neer het over ramen en beglaz­ing gaat, dan zit je he-le-maal goed bij dat warme Bruynseels-Vocht­en-team. Wij staan alti­jd garant voor stiptheid, cor­rec­theid en… transparantie: ook na verkoop kan je bij ons zek­er zijn van eerlijke, snelle en kwal­i­tatieve ser­vice. Zo zit dat!

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu