Veranda serre Nederland

Kies voor kwalitatieve terrasoverkappingen

Alu­mini­um ter­rasoverkap­ping, aan jouw gev­el of vri­js­taand, met profie­len van Reynaers

Bij Bruynseels-Vocht­en in Kalmthout heb je twee mogelijkhe­den voor alu­mini­um ter­rasoverkap­pin­gen. Een alu­mini­um ter­rasoverkap­ping aan je gev­el als een open veran­da. We kun­nen deze zo realis­eren dat ter­rasoverkap­ping alu­mini­um kan evolueren tot een ges­loten veran­da. De andere mogelijkheid is een vri­js­taande ter­rasoverkap­ping alu­mini­um in jouw tuin of bij jouw zwem­bad.
Wat ook jouw voorkeur heeft, alle alu­mini­um ter­rasoverkap­pin­gen wor­den met profie­len van Rey­naers alu­mini­um gemaakt in onze eigen ate­lier in Brass­chaat. Ze wordt met 10 jaar garantie op con­struc­tie en cor­recte plaats­ing door pro­fes­sionele vak­mensen bij jou geplaatst.

Alu­mini­um ter­rasoverkap­ping profie­len van Reynaers

Jouw ter­rasoverkap­ping realis­eren we met alu­mini­um ter­rasoverkap­ping profie­len van Bel­gisch top­merk Rey­naers. Als erk­end Rey­naers-part­ner ben je bij ons gegaran­deerd zek­er van kwaliteit­sprofie­len en cor­recte plaats­ing van jouw alu­mini­um terrasoverkapping.

Voorde­len Rey­naers alu­mini­um ter­rasoverkap­ping profielen

  • Sterke en slanke profie­len mak­en grote raamop­per­vlak­te mogelijk, waar­door je in een ter­rasoverkap­ping van nog meer licht­in­val geniet.
  • Voor de kleur van de alu­mini­umprofie­len heb je keuze uit meer dan 400 RAL-kleuren. Bin­nen- en buiten­z­i­jde van jouw ter­rasoverkap­ping in een andere kleur is mogelijk.
  • Per­fecte iso­latiewaarde door profie­len met ver­schil­lende kamers en rub­beren dichtingen.
  • De profie­len van jouw ter­rasoverkap­ping zijn onder­houdsvrien­delijk. De profie­len roesten of barsten niet en trekken ook niet krom.

Alu­mini­um ter­rasoverkap­ping met glas

Voor een alu­mini­um ter­rasoverkap­ping met glas gebruiken we beglaz­ing met een uiterst lage zon­toe­tred­ings­fac­tor en opti­male licht­door­la­tend­heid. Voor het glas van jouw alu­mini­um ter­rasoverkap­ping is Spri­mo­glass onze part­ner. Spri­mo­glass lev­ert kwaliteits­beglaz­ing tegen een mark­t­con­forme pri­js. Wij doen zelf de plaats­ing voor jouw alu­mini­um ter­rasoverkap­ping met glas.

Laat je verder inspireren

Nog meer inspiratie
Tips

Ramen en deuren bestellen? Bruynseels-Vochten, natuurlijk!

Ben jij op zoek naar een betrouw­bare part­ner om ramen en deuren bij te bestellen? Wel, laat ons je even gerust­stellen: bij Bruynseels-Vocht­en zit je aan het juiste adres.
Ontdek er hier meer over
Ramen

Profielen voor jouw ramen

Wan­neer je kiest voor nieuwe ramen, heb je in de eerste plaats natu­urlijk aan­dacht voor je glas. Daar­naast is ook het mate­ri­aal voor jouw raam­profiel een belan­grijke keuze. Daarom heb je bij ons een ruim assor­ti­ment aan profie­le…
Ontdek er hier meer over
Ramen Tips

Nieuwe ramen, wat kost dat eigenlijk?

Het is dé hamvraag van van­daag. Nu, ja. Ten­min­ste, wan­neer je op zoek bent naar een offerte voor kwal­i­tatieve ramen. En we gaan er vanu­it dat dit wel degelijk het geval is — anders was je natu­urlijk niet terecht­gekomen op deze blo…
Ontdek er hier meer over
Ramen

Welke verschillende types ramen kan ik vinden?

Ramen kun je op aller­lei manieren ope­nen. Voor welk type ramen kies jij? Een draairaam, draai-kiepraam, val­raam, schuifraam of toch maar gewoon een vast raam? We som­men de voorde­len en nade­len van de soorten ramen voor je op.
Ontdek er hier meer over
Deuren

Anti-inbraakdeuren

Wan­neer we de offi­ciële cijfers mogen geloven, vin­den er in Bel­gië maar lief­st 144 inbrak­en per dag (!) plaats. Een cijfer om van te schrikken, niet­waar? Daarom is het van­daag, nog meer dan ooit, belan­grijk om te investeren in duu…
Ontdek er hier meer over
Veranda's

Wat bedoelen we als we spreken van een leefveranda?

Een leefveran­da, ook wel eens een ​‘woon­veran­da’, ​‘oran­jerie’, ​‘tuinkamer’ of sim­pel­weg ​‘uit­bouw’ genoemd, is een uit­brei­d­ing van je won­ing die bedoeld is om het hele jaar door te gebruiken. De leefveran­da dient als ver­rijk…
Ontdek er hier meer over
Menu